UTTAGSAUTOMATEN SOM DU LADDAR SJÄLV

Uttagsautomat som jobbar för dig är lösningen... Det ger fördelar så som mindre behov värdebolagstjänster och därmed mindre miljöpåverkande transporter. Andra fördelar med uttagsautomat som du laddar själv är att du som företagare får dina kontanter insatta på ditt bankkonto och därmed bra likviditet i verksamheten. Dessutom är det ett mycket effektivt sätt att hantera kontanter.


Uttagsautomat
för Restaurang/Bar

Dom som idag provkört med EMV-terminaler i bar har kunnat komma fram till en minskad försäljning på ca 30% under högtrycktimmarna. Detta främst för att korthanteringen med EMV tar 6-7 gånger längre i tid att hantera. Att öka kontanthanteringen i baren är ett sätt att få tillbaka omsättningen.

Sedan tillkommer besparingen avseende kortavgifter och transaktionsavgifter som kortföretagen och bankerna tar ut. En bar eller nattklubb som i en mycket stor mängd transaktioner under 100 kr gör snabbt en besparing i kostnader.

En annan fråga som kommit upp är givetvis dricksbiten som visar sig sjunka markant med EMV då folket inte knappar in det på terminalen.

Läs Mer

Uttagsautomat
för Servicehandel

Förutom ökad kundservice kan Autocash uttagsautomater innebära fler kunder och ökad försäljning. De flesta affärsidkare med uttagsautomater i sin närhet vittnar om nöjdare kunder och ökad försäljning, då automaten driver kunder till området. En uttagsautomat i butiken kan alltså vara ett utmärkt sätt att både öka omsättningen och attrahera nya kunder.

Läs Mer

Uttagsautomat
för Hotell

Autocash uttagsautomater ger ökad kundservice. De flesta hotell med uttagsautomater i sina närhet vittnar om nöjdare gäster speciellt från utländska gäster.

Läs Mer

Uttagsautomat
för Bensinstation

Förutom ökad kundservice kan Autocash uttagsautomater innebära fler kunder och ökad försäljning. De flesta affärsidkare med uttagsautomater i sin närhet vittnar om nöjdare kunder och ökad försäljning, då automaten driver kunder till området. En uttagsautomat i butiken kan alltså vara ett utmärkt sätt att både öka omsättningen och attrahera nya kunder.

Läs Mer

HÖGA KORT- OCH VÄRDEHANTERINGSKOSTNADER?

Sänk dem rejält genom att hyra en uttagsautomat från AutoCash
– ni laddar själva automaten med kontanter från dagskassan
och får dessutom ersättning för varje uttag.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!